Mashies

Klubban uppfanns på 1880-talet och skapade troligtvis "järnklubbe"-revulotionen. Huvudformen är kortare och djupare än en Cleek eller ett "Iron" och har en mer konisk form från häl till tå. Detta ger den dess yxlik form. Mashie var den mest använda järnklubban i bagen och användes till allt från sin maxlängd till korta inspel och chippar. Många spelare hade två Mashies i bagen, antingen en som reserv ifall den första skulle gå sönder eller som alternativ med annan spelkaraktär.